Курс Node.js: Програмиране на уеб приложения | Курсове и обучения за front-end и full-stack уеб програмисти

Node.js: Програмиране на уеб приложения

Node.js: Програмиране на уеб приложения

В курса “Node.js: Програмиране на уеб приложения” се изучават възможностите на платформата node.js за програмиране на уеб приложения с използването на езиците JavaScript/TypeScript. Уеб приложенията разработени с помощта на node.js се отличават със своята модулност, бързина и сигурност и в днешно време все по-стремително изместват традиционни за сървърните приложения технологии и езици като PHP.

За курса

Node.js представлява мулти-платформена среда за програмиране на сървърни  приложения на езика JavaScript/TypeScript, което от гледната точка на уеб приложенията, позволява  на един и същи език да се програмират както сървърната, така и клиентската част на приложенията.

Node.js използва интерпретатора на JavaScript V8 от браузъра Goggle Chrome като към този момент съществуват огромно количество модули за node.js, които позволяват средата да се използва за програмиране на приложения от най-различно естество, но в този курс са засегнати само уеб приложенията.

В курса “Node.js: Програмиране на уеб приложения” се изучават средствата, принципите и техниките приложими за създаването на уеб приложения. Това включва популярните софтуерни рамки (Express.js), системи за уеб шаблони (template engines  ejs, handlebars, jade), традиционните механизми на автентикация на потребителите като и тези чрез профилите в социалните мрежи, комуникацията с бази данни и др.

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът “Node.js: Програмиране на уеб приложения” е подходящ за всички, които имат добри знания и практически умения за работа с HTML5, CSS3 и JavaScript и имат опит в програмирането на  уеб приложения с използването на клиентски библиотеки (jQuery) или софтуерни рамки (AngularJS).

Теми

Периодично обновяваме темите на това обучение. Актуалното съдържание може да не съвпада с описаното.

 • инсталиране на Node.js
 • управление на модулите на Node.js с npm (Node Package Manager)
 • инициализиране на проект и управление на зависимостите
 • софтуерни рамки за програмиране на уеб приложения
 • използване на генератори на уеб приложения
 • системи за уеб шаблони (template engines)
 • рутиране на заявки
 • комуникация с бази данни
 • автентикация на потребители и услуги
 • подръжка на сесии
 • практически проекти

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?