Курс Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни | Курсове и обучения за front-end и full-stack уеб програмисти

Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни

Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни

Курсът “Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни” е практически курс, който  има за цел придобиването на знания и умения на професионално ниво в програмирането на уеб приложения на JavaScript. В курса се използват платформата Node.js, софтуерните рамки (frameworks) Express и AngularJS, сървъра за бази данни MongoDB известни като MEAN ( MongoDB, Express, AngularJS, Node.js).

За курса

Курсът “Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни” е продължение на курсовете Node.js: Програмиране на уеб приложения и AngularJS & Firebase: Програмиране на уеб приложения с преобладаваща практическа част с цел затвърждаване и допълване на знанията и уменията.

В курса са включени и редица теми свързани с популярния сървър за NoSQL бази данни MongoDB и използването му като източник и хранилище на данни за уеб приложения.

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът е подходящ за всички, които имат добри знания, практически умения и опит за работа с HTML5, CSS3 и JavaScript  като и практически опит с AngularJS и Node.js и искат да усъвършенстват уменията си в разработката на уеб приложения до нивото на професионалните разработчици.

Теми

  • настройка на работната среда- Node.js, AngularJS, Express и MongoDB
  • NoSQL бази данни
  • достъп до колекциите от данни в MongoDB
  • автентикация на потребители
  • работа със сесии
  • SPA (Single Page Application) приложения с AngularJS
  • практически проекти

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?