Курс Git - управление на кода на софтуерни проекти | Курсове и обучения за front-end и full-stack уеб програмисти

Git – управление на кода на софтуерни проекти

Git – управление на кода на софтуерни проекти

В курса „Git – управление на кода на софтуерни проекти“  се изучават принципите на работа, командите и добрите практики в използването на Git като средство за управление на кода на софтуерни проекти. Git се различава от традиционите системи за контрол на версиите със своята децентрализирана структура, благодарение на която софтуерните разработчици могат да работят по съвместни проекти не само в рамките на офиса или фирмата, но и когато са напълно независими един от друг или се намират в различни точки на света.

За курса

Обучението в курса „Git – управление на кода на софтуерни проекти“ е изцяло с практическа насоченост и не е ориентирано към определен език за програмиране или среда за разработка по подобие на самия инструмент.

Освен Git, в хода на обучението са обхванати и популярни хостинг услуги като GitHub и BitBucket, използвани от милиони софтуерни разработчици.

Теми

  • основни понятия и инструменти за упраление на софтуерни проекти
  • инсталиране и настройка на Git   в Linux и Windows
  • сценарии за работа с Git
  • команди за добавяне, прамхване, преименуване и преместване на файлове в хранилище
  • преглед на промени в хранилището
  • инструменти за сравнение на файлове
  • създаване и управление на разклонения (branch)
  • премахване на промени и връщане към стари версии
  • колективна работа с отдалечени хранилища
  • сценарии за работа с отдалечени хранилища

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?