Курсове Full Stack Development | Курсове и обучения за front-end и full-stack уеб програмисти
Category Archives for "Full Stack Development"

Програмиране на PHP

Програмиране на PHP

В курса „Програмиране на PHP“ се изучават синтаксиса, конструкциите и техниките за програмиране на PHP,  генерирне на уеб  съдържание, начините за обмен на данни между уеб браузър и сървърни скриптове.

PHP и MySQL за Интернет приложения

PHP и MySQL за Интернет приложения

Курсът „PHP и MySQL за Интернет приложения“ е продължение на курса „Програмиране на PHP“ и разглежда важни за програмирането на динамични уеб сайтове въпроси като свързване на PHP скрипт със сървър за бази данни, изпълнение на SQL заявки към MySQL сървър, обработка на получени резултати от заявка и генериране на динамични HTML страници.

Node.js: Програмиране на уеб приложения

Node.js: Програмиране на уеб приложения

В курса “Node.js: Програмиране на уеб приложения” се изучават възможностите на платформата node.js за програмиране на уеб приложения с използването на езиците JavaScript/TypeScript. Уеб приложенията разработени с помощта на node.js се отличават със своята модулност, бързина и сигурност и в днешно време все по-стремително изместват традиционни за сървърните приложения технологии и езици като PHP.

Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни

Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни

Курсът “Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни” е практически курс, който  има за цел придобиването на знания и умения на професионално ниво в програмирането на уеб приложения на JavaScript. В курса се използват платформата Node.js, софтуерните рамки (frameworks) Express и AngularJS, сървъра за бази данни MongoDB известни като MEAN ( MongoDB, Express, AngularJS, Node.js).

CMS: Създаване на шаблони, теми и модули за WordPress

CMS: Създаване на шаблони, теми и модули за Wordpress

Сред уеб дизайнерите и разработчиците на сайтове все по-голяма популярност набират готовите CMS решения (Content Management System) като Joomla, WordPress, OsCommerce и др. тъй като те дават възможност за кратко време и на ниска цена да се създаде динамичен уеб сайт с добър дизайн, функционалност и сигурност без да е необходимо „откриването на топлата вода“.

Интернет програмиране с HTML5 и PHP

Създаване на уеб сайтове с HTML5, CSS3 и JavaScript

Интернет програмиране с HTML5 и PHP е Специализиран ПАКЕТ с ОТСТЪПКА, който e комбинация от три модула, имащи за цел да формират знания и практически умения в проектирането, изграждането и управлението на динамични уеб сайтове.

Създаване на динамични сайтове с PHP и MySQL

Създаване на динамични сайтове с PHP и MySQL

Създаване на динамични сайтове с PHP и MySQL  е Специализиран ПАКЕТ с ОТСТЪПКА, включващ два модула, които имат за цел да ви запознаят със синтаксиса  на езика PHP, изпълнението на SQL от PHP скрипт и практиките при генериране на динамично HTML съдържание.