Курс AngularJS и Firebase: Програмиране на уеб приложения | Курсове и обучения за front-end и full-stack уеб програмисти

Angular & Firebase: Програмиране на уеб приложения

AngularJS & Firebase: Програмиране на уеб приложения

Курсът Angular (v5) & Firebase: Програмиране на уеб приложения е посветен на софтуерната рамка (framework) Angular, с помощта на която се програмират уеб приложения на езика TypeScript (надстройка на JavaScript).

Angular и Firebase позволяват създаването на уеб приложения с MVC (Model View Controller) архитектура работещи в браузъра и със съхранение и четене на данни от база данни.

За курса

Популярността на Angular сред разработчиците на уеб приложения се дължи на лекотата и гъвкавостта, с която в Angular се програмират уеб приложения с MVC архитектура. MVC позволява да се постигане независимост между представянето на уеб съдържание (View), данните в страниците (Model) и функционалността (Controller), която трябва да има приложението.

Към това могат да се добавят и богатият набор от допълнителни модули, които значително разширяват основните възможности на софтуерната рамка, добрата поддръжка (Angular се разработва от Google) и документация.

Firebase представлява цялостна платформа, която позволява съхраняване и четене на данни използвани от приложенията. Платформата притежава богат набор от програмни интерфейси (API) към различни езици програмиране и софтуерни рамки, с което се улеснява значително интеграцията й с приложения написани на различни програмни езици.

Firebase има необходимата функционалност за автентикация на потребители посредством различни механизми, включително и през Facebook, Twitter и др.  и съхранява данните на приложенията в JSON формат.

В практическите проекти към този курс се използва и софтуерната рамка Bootstrap.

За кого ще бъде полезен този курс?

Курсът  Angular & Firebase: Програмиране на уеб приложения е подходящ за всички, които имат добри знания и умения за работа с HTML, CSS и JavaScript и имат опит в програмирането на уеб приложения с използването на клиентски библиотеки (jQuery)  и които искат да усъвършенстват уменията си в разработката на уеб приложения до нивото на професионалните разработчици.

Теми

 • инсталиране на необходимите пакети и инструменти
 • генериране на проекти с Angular-Cli
 • структура на проектите: модули, компоненти, изгледи
 • обмен на данни между компоненти и изгледи
 • генериране на компоненти и модули с Angular-Cli
 • създаване на услуги за работа с данни, автентикация и др.
 • вмъкване (инжектиране) на зависимости
 • настройка на навигацията в приложенията (рутиране)
 • създаване на собствени директиви
 • запис и четене на данни от Firebase
 • автентикация на потребители
 • практически проекти

Интересувате се от курса?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас за обучението и възможностите да се включите. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?