Стани Full Stack  Developer!
Учи. Развивай се. Мечтай.

Стартиращи обучения

Уеб дизайн и разработка с HTML, CSS, UI & UX, Начало: 16 Януари, вторник 19:00

Дизайн и програмиране на уеб приложения с Bootstrap и jQuery Начало: 12 Февруари, понеделник 19:00

 Стартиращи обучения

Devise Expert КУРСОВЕ
Front-End, Mobile Apps, Full Stack Development, инструменти за разработчици

Десетки примери, добри практики, множество самостоятелни задачи и проекти

Неограничен достъп до видео материали и уроци, посветени на уеб дизайн и уеб разработка

Коментари, съвети, препоръки, задачи от ментори с много опит и страст в областта на уеб технологиите.

Front-End Development


Уеб програмиране с JavaScript и jQuery
Курсът Уеб програмиране с JavaScript и jQuery има за цел придобиването на знания и практически умения в програмирането  на  JavaScript при създаване[...]
Създаване на уеб сайтове с HTML5, CSS3 и JavaScript
Курсът "Създаване на уеб сайтове с HTML5, CSS3 и JavaScript" включва три модула, с помощта на които ще придобиете знания, увереност[...]
Bootstrap & jQuery: Дизайн и програмиране на уеб приложения
"Bootstrap & jQuery: Дизайн и програмиране на уеб приложения" е курс, вдъхновен от концепциите за Mobile First и Responsive Web Site, в[...]
AngularJS & Firebase: Програмиране на уеб приложения
Курсът AngularJS & Firebase: Програмиране на уеб приложения е посветен на софтуерната рамка (framework) AngularJS, с помощта на която се програмират[...]

Mobile Apps Development


jQuery Mobile: Програмиране на уеб приложения
Курсът “jQuery Mobile: Програмиране на уеб приложения” има за цел да усъвършенствате своите  знания и практически умения в програмирането на JavaScript при[...]
AngularJS & Ionic: Програмиране на приложения за мобилни платформи
Курсът “AngularJS & Ionic : Програмиране на приложения за мобилни платформи” има за цел придобиването на знания и практически умения на[...]

Full Stack Development


Програмиране на PHP
В курса "Програмиране на PHP" се изучават синтаксиса, конструкциите и техниките за програмиране на PHP,  генерирне на уеб  съдържание, начините[...]
PHP и MySQL за Интернет приложения
Курсът "PHP и MySQL за Интернет приложения" е продължение на курса "Програмиране на PHP" и разглежда важни за програмирането на[...]
Node.js: Програмиране на уеб приложения
В курса “Node.js: Програмиране на уеб приложения” се изучават възможностите на средата node.js за програмиране на уеб приложения с използването на езика JavaScript.[...]
Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни
Курсът “Node.js & Express & AngularJS & MongoDB: Програмиране на уеб приложения с бази данни” е практически курс, който  има[...]

Инструменти за разработчици


Git – управление на кода на софтуерни проекти
В курса "Git - управление на кода на софтуерни проекти"  се изучават принципите на работа, командите и добрите практики в[...]
ISO 9001:2015

В Devise Expert работи внедрена система за управление на качеството на обученията, изготвена в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, сертифицирана от aкредитиран сертификационен орган.


Дикран Хачикян

Дикран Хачикян

Devise Expert

За лектора

С изключителни знаният и богат опит в сферата на информационните технологии, Дикран Хачикян е водещ преподавател в областите Програмиране, Бази данни и Линукс.

Широкият спектър дисциплини, способността му да трансформира сложните въпроси в достъпно и разбираемо съдържание го превръщат в предпочитан лектор, както за клиентите на учебния център, така и за редица компании.